www.plusegitim.com

adresimizden inceleyiniz.

 

 

 0212 549 91 49     info@csi-turkey.com.tr    teknik@artibel.com.tr 

Başvuru formları için tıklayınız.

CSI-Turkey

Haberler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans Yönetmeliklerinde Değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans Yönetmeliklerinde değişiklik yaparak ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi belgesini zorunlu hale getirdi. 26.12.2014 tarihli ve 29217 sayýlý Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklerle, lisans sahiplerine 01.03.2016 dan itibaren Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite bir belgelendirme kuruluşundan ISO 27001 belgeli olma zorunluluğu getirilmiştir.

Değişiklik yapılan lisans yönetmelikleri ile ilgili detaylara aþaðýdaki linklerdeki föylerden ulaþabilirsiniz:

Tehlikeli madde taşıyacak olan  ambalajlarda  UN belgesi zorunluğu hakkında bilgi almak için...

Tehlikeli maddeleri kara yoluyla (ADR),demir yoluyla (RID),Denizle yoluyla(IMDG), hava yoluyla taşıma (ICAO).

Yangına dayanım ve tepki testleri temsilcisi olduğumuz İtalya CSI laboratuarlarında gerçekleştirilmektedir.ccccccccccccccccccccccc

n

İyi Tarım Uygulamaları anlamına gelen GLOBALGAP sağlıklı tarım ürünü üretilmesi için yapılmaktadır.

Oto Çocuk koltuklarının ECER44/04 uygun olarak test edilmiş ve belgelendirilmiş olması gerekmektedir.

Helal Gıda; Çiftlikten çatala tümüyle İslâmî kurallara uygunolarak hazırlanan gıdayı ifade eder.

Aksam onayları, tip onayları, sistem onayları bilgi almak için tıklayınız...

CE ürünün güvenliği olduğunu gösteren bir işarettir.Ürününüz  hangi direktif (ler) kapsamında CE belgesi almalıdır.

BRC, BRC-IoP, IFS belgelendirmesi için başvurunuz.

Güvenli bisikletlerin imalatı ve satışı için mekanik direnci ve güvenliğinin değerlendirilmesi  bir zorunluluktur.