CSI-Turkey

Haberler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans Yönetmeliklerinde Değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans Yönetmeliklerinde değişiklik yaparak ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi belgesini zorunlu hale getirdi. 26.12.2014 tarihli ve 29217 sayýlý Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklerle, lisans sahiplerine 01.03.2016 dan itibaren Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite bir belgelendirme kuruluşundan ISO 27001 belgeli olma zorunluluğu getirilmiştir.

Değişiklik yapılan lisans yönetmelikleri ile ilgili detaylara aþaðýdaki linklerdeki föylerden ulaþabilirsiniz:

n

nn n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n n n n
n ISO 9001 KAPSAMIn ISO 14001 KAPSAMIn ISO 22000 KAPSAMIn ISO 27001 KAPSAMI
n n  
n MUAYENE KAPSAMIn  
n

n                                                             

n

n  ISO 17021  YÖNETİM SİSTEMLERİ                                ISO 17020 MUAYENE

n

n AKREDİTASYON SERTİFİKAMIZ                                      AKREDİTASYON SERTİFİKAMIZ   

n

n  

n

n     

n

n ISO 9001 KAPSAMI   /  ISO 14001 KAPSAMI

n

n ISO 17020 AKREDİTASYON BELGESİ

n

n ISO 17025 AKREDİTASYON BELGESİ

n

n BRC-BRC-IoP-IFS-GLOBALGAP BELGESİ

n

n TİP ONAY YETKİLENDİRME BELGESİ

n

n ÜRÜN BELGELENDİRME YETKİSİ

n

n EGOLF BELGESİ 

n

n                     

n