CSI-Turkey

Haberler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans Yönetmeliklerinde Değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans Yönetmeliklerinde değişiklik yaparak ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi belgesini zorunlu hale getirdi. 26.12.2014 tarihli ve 29217 sayýlý Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklerle, lisans sahiplerine 01.03.2016 dan itibaren Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite bir belgelendirme kuruluşundan ISO 27001 belgeli olma zorunluluğu getirilmiştir.

Değişiklik yapılan lisans yönetmelikleri ile ilgili detaylara aþaðýdaki linklerdeki föylerden ulaþabilirsiniz:

ADR /RID Düzenlemeleri – Tehlikeli malların taşınması için ambalajlar

Bu düzenlemeler, tehlikeli maddelerin kara yoluyla (ADR) veya demir yoluyla (RID) taşınması için gereksinimleri standartlaştırmak için ONU tarafından New York’ta tanımlanmıştır. 
rnDenizle taşıma (IMDG) ve hava yoluyla taşıma (ICAO) için aynı şartlar kabul edilmiştir.
Karayolu veya deniz yoluyla tehlikeli malların taşınması için tasarlanan ambalajların sırasıyla ADR / RID ve IMDG kuralları ile uyumlu olarak sertifikalandırılması gerekmektedir.
 
Ürünlerin homologasyonu, yetkilendirilmiş laboratuarlar tarafından gerçekleştirilen testler ve imalatçıların dahili ürün kontrol sisteminin pozitif değerlendirmeleri temelinde bu düzenlemeyi kabul etmiş olan Ülkelerin Ulaştırma Bakanlıklarına verilmiştir.
 
Bu Düzenlemeler, farklı tehlikeli ürünlerin taşınması amacıyla kullanılan ambalajlar için test şartlarının kullanımı, belgelenmesi, işaretlenmesi, tasarımı ve onaylanması için doğru teknik standart referansını teslim etmektedir
 
Tehlikeli malların taşınması için ambalajlama aşağıdaki gibi plastik, çelik veya kartondan olabilir
 
 1. Kovalar 
 2. Variller 
 3. Kutular
 4. Çuvallar 
 5. Çelik şişeler
 6. ICB
Basınç altındaki ürünler için kullanılacak ambalajlarda (çelik şişeler), Avrupa Birliği Ülkelerinde dolaşan mallar da T-PED Direktifine göre işaretlenmektedir
 
Plastik, çelik veya karton paketlerin uyumluluğunu doğrulamak için yapılan gerekli tip testleri, taşıma sırasında ve çok sıcak ve çok soğuk odalarda darbe, düşme veya uzun süreli depolama sırasında malları taşıyacak olan ürünlere ilişkin şartlara uyacak şekilde gerçekleştirilmektedir.
rnSimülantla doldurulmuş ve – 18 C’ye soğutulmuş plastik paketlerin düşme testleri de özellikle seçicidir.
 
2000 yılından bu yana, CSI, Lüksemburg Ulaştırma Bakanlığı (SNCH) tarafından test laboratuarı olarak veya imalatçının dahili üretim kontrolü (FPC) için denetçi olarak akredite edilmiştir.
CSI, gerekli dokümanları, numune alma ve fabrika denetim ziyaretlerini tanımlamak amacıyla imalatçılarla tam özerk olarak çalışmaktadır; CSI’nün Lüksemburg’a gönderdiği sonuçlara dayalı olarak, SNCH dokümanlara dayalı olarak ürünleri onaylamakta, ürünlere bir uluslararası sayı (ONU) vermekte ve bu sayı ADR/ RID düzenlemesine uyan tüm Ülkelere iletilmektedir. 
CSI, deniz yoluyla ulaştırmaya ilişkin olarak homologasyonlar konusunda yetkili laboratuar olarak İtalya Liman Ofisleri tarafından akredite edilmiştir.
 
CSI, Lüksemburg Ulaştırma Bakanlığı (ADR / RID için) ve İtalya Ulaştırma Bakanlığı (IMDG için) Denetim Organı ve Test Laboratuarı olarak akredite edilmiştir. Homologasyon prosedürleri tamamen CSI tarafından yönetilmekte, CSI daha sonra belgeleri Bakanlıkları göndermektedir.  Homologasyonun “u n” dünya çapında geçerliliği vardır.
 
UN ADR / RID anlaşması, IMDG kuralları, 94 /55/EC ve 96/ 49 / EC sayılı AB Direktifi ile uyumlu olarak tehlikeli malların taşınması için homologasyon ve resmi belgelendirme.
 
Laboratuar tarafından gerçekleştirilen testler 
 • Düşme testleri
 • İstifleme testleri 
 • Devrilme testleri 
 • Hidrolik testler 
 • Sızıntıya karşı dayanıklılık testleri 
 • Geçirgenlik testleri 
 • Su emiliminin tespiti (COBB)
Bu laboratuarlar, testin uygulanmasından önce test numunelerinin koşullandırılması ve yaşlandırılması için farklı boyutlardaki iklimsel odalara ilişkin şartlarla uyumluluğu doğrulamak için, düzenlemelerin gerekli gördüğü şekilde mevcut ambalajlar üzerinde farklı testler gerçekleştirmek amacıyla gerekli tüm araçlar ve test donanımları ile donatılmıştır.
 
İtalya ve Lüksemburg Bakanlıkları aracılığıyla CSI Avrupa Direktifi Bölümü tarafından sağlanan komple belgelendirme prosesleri, müşteriye idari işler ve kağıt işleri konusunda tam destek sağlamaktadır.

 

ADR Yönetmeliğine buradan ulaşabilirsiniz.