CSI-Turkey

Haberler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans Yönetmeliklerinde Değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans Yönetmeliklerinde değişiklik yaparak ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi belgesini zorunlu hale getirdi. 26.12.2014 tarihli ve 29217 sayýlý Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklerle, lisans sahiplerine 01.03.2016 dan itibaren Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite bir belgelendirme kuruluşundan ISO 27001 belgeli olma zorunluluğu getirilmiştir.

Değişiklik yapılan lisans yönetmelikleri ile ilgili detaylara aþaðýdaki linklerdeki föylerden ulaþabilirsiniz:

BASINÇLI EKİPMANLAR DİREKTİFİ

Kapsamı:

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği; maksimum izin verilebilen PS basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olan basınçlı ekipmanların ve donanımların tasarım, üretim ve uygunluk değerlendirmesi usul ve esaslarını kapsamaktadır. 

Bu ekipmanlar şunlardır: 

 


basincliekipmanlar

 

 • Basınçlı Kaplar 
 • Buhar Kazanları
 • Donanımlar
 • Su ve gaz yakıtı tutma ve egzost sistemleri komponentleri
 • Sabit LPG depolama tanklarında kullanılan güvenlik valfleri
 • Soğutma sistemlerinde kullanılan hermetik kompresörler
 • Seyyar Yangın Söndürme cihazları
 • Solumada Kullanılan Tüpler
 • Basınç Aksesuarlar
 • Basınçlı Ekipmanlar
 • Düdüklü Tencereler
 • Güvenlik Aksesuarları

 

BAŞVURU FORMU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Yasal Durum:

29 Mayıs 2002 tarihinden itibaren, Üye Ülkeler, 97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (Pressure Equipment Directive) koşullarını yerine getirmeyen hiçbir basınçlı ekipmanın veya birleşik basınçlı yapının (donanım) pazara sürülmesine izin veremez.

10 Nisan 2002 de Türkiye de Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT) olarak yayınlanmıştır.1 Ocak 2004 e kadar geçiş dönemi öngörülmüştür.Bu tarihten itibaren Türkiye’de de Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği zorunlu hale gelmiştir.

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği kapsamına giren bir ekipmana CE işareti vurulabilmesi için aşağıdaki belirtilen kategorilere göre bir uygunluk değerlendirme süzgecinden geçmesi gerekir. Bu Yönetmelikte Modüler yaklaşımın tüm modülleri uygulanabilmektedir.

 

Kategori I  Kategori II Kategori III Kategori IV
Modül A Modül A1 Modül B1 + D Modül B + D
  Modül D1 Modül B1 + F Modül B + F
Modül E1 Modül B + E Modül G
  Modül B + C1 Modül H1
Modül H  

 

Bu kategorilerin belirlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

 • Ekipman Türü (kap, boru, basınç aksesuarı, güvenlik komponenti v.s.)
 • Kullanılan Akışkan Türü (Tehlikeli yada tehlikesiz)
 • Tasarım Verileri (PS, TS, DN, V v.s.)

Uygunluk Değerlendirme Kategorisinin yukarıdaki bilgilere göre belirlenebilmesi için yönetmeliğin EK II sinde yer alan Tablolar kullanılmaktadır.

  

BASINÇLI EKİPMAN AKIŞKAN TÜRÜ TABLO
BASINÇLI KAP  Gaz  tehlikeli  1
 diğerleri  2
 Sıvı  tehlikeli  3
 diğerleri  4
 BUHAR KAZANLARI  5
 BORU SİSTEMLERİ  Gaz  tehlikeli  6
 diğerleri  7
 Sıvı  tehlikeli  8
 diğerleri  9

 

Kategorinin belirlenmesi ile üretici kendisi için en uygun Modül/leri belirler. Bunun belirlenmesinde aşağıdaki hususları göz önünde bulundurmaktadır:

 

- Tek bir ekipman mı yoksa seri imalat mı olacağı

- Kalite Sisteminin olup olmadığı

 

Uygunluk Değerlendirme Modülleri

Modül A1 (İç Üretim Kontrolünün Nihai Değerlendirmesi Dahil)

Modül B1 (AT Tasarım İncelemesi)

Modül B (AT Tip İncelemesi)

Modül C1 (Tipe Uygunluk)

Modül D (Üretimde Kalite Güvence)

Modül D1 (Üretimde Kalite Güvence Beklenmedik Ziyaretler Dahil)

Modül E (Üründe Kalite Güvence)

Modül E1 (Üründe Kalite Güvence Beklenmedik Ziyaretler Dahil)

Modül F (Ürün Doğrulama)

Modül G (Birim Doğrulama)

Modül H (Tam Kalite Güvence)

Modül H1 (Tam Kalite Güvence Tasarım İncelemesi ve Nihai Değerlendirme Dahil)

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğini kapsamına giren bir ürün Ortak Pazara sunulmadan önce CE işareti taşımalıdır. Bu nedenle Yönetmeliğin EK I inde tanımlanan Temel Güvenlik Gereksinimlerini karşılamış olmalıdır. Temel Güvenlik Gereksinimlerini karşılayan ekipmanın uygunluğu varsayılır bunun yanı sıra kapsamında olduğu kategorideki uygunluk değerlendirme prosedürü de yerine getirmelidir.Temel Güvenlik Gereksinimleri aşağıdakileri içermektedir.

 

 1. Genel
 2. Tasarım
 3. Üretim
 4. Malzeme
 5. Buhar Kazanları İçin İlave Gereksinimler
 6. Boruluma İçin İlave Gereksinimler
 7. Basınçlı Ekipmanlar İçin Bazı Tanımlama ve Gereksinimler 

 

> >>