www.plusegitim.com

adresimizden inceleyiniz.

 

 

 0212 549 91 49     info@csi-turkey.com.tr    teknik@artibel.com.tr 

Başvuru formları için tıklayınız.

CSI-Turkey

Haberler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans Yönetmeliklerinde Değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans Yönetmeliklerinde değişiklik yaparak ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi belgesini zorunlu hale getirdi. 26.12.2014 tarihli ve 29217 sayýlý Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklerle, lisans sahiplerine 01.03.2016 dan itibaren Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite bir belgelendirme kuruluşundan ISO 27001 belgeli olma zorunluluğu getirilmiştir.

Değişiklik yapılan lisans yönetmelikleri ile ilgili detaylara aþaðýdaki linklerdeki föylerden ulaþabilirsiniz:

UN işaretleme

Tehlikeli madde taşıyacak olan  ambalajlarda  UN belgesi zorunluğu hakkında bilgi almak için...

Tehlikeli Madde Tanımı

İnsanlara, diğer canlı organizmalara, mülke veye çevreye zarar verebilecek katı, sıvı veya gaz biçimindeki bir madde tehlikeli maddedir.

n

n Tehlikeli maddeler radyoaktif, tutuşturucu, patlayıcı, zehirli,aşındırıcı, bio zararlı,patojen, alerjik,oksitlendirici,boğucu yada başka bir nitelikte zarar verici olabilirler.

n

n Tehlikeli maddesin taşınması, depolanması, kullanımı ve bertarafı sırasında kapsadıkları riskleri hafifletmek için bazı uygulamalar gerekebilir.

n

n Bu uygulamalar yukarıda bahsedilen iki temel kurala öncelik verilen toplumlarda ulusal ve uluslararaı yasalarla düzenlenmektedir.

n

n Bu itibarla konunun kara/deniz/hava/demiryolu ulaşımı dışında çeşitli boyutları bulunmaktadır. Bunlara bağlı olarak tehlikeli madde taşıyan kaplar çok büyük önem taşımaktadır. Bu kaplar içine konan maddenin depolanması/taşınması/elleçlenmesi ve bertarafı sırasında çevreye zarar vermeyecek şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir.

Tehlikeli maddeler sadece yakıtlardan oluşmamaktadır, endüstride kullanılan kimyasallarıda içermektedir.

UN homoglasyon Süreci Nasıldır ?

UN Ambalaj Türleri Nelerdir ?