CSI-Turkey

Haberler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans Yönetmeliklerinde Değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans Yönetmeliklerinde değişiklik yaparak ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi belgesini zorunlu hale getirdi. 26.12.2014 tarihli ve 29217 sayýlý Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklerle, lisans sahiplerine 01.03.2016 dan itibaren Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite bir belgelendirme kuruluşundan ISO 27001 belgeli olma zorunluluğu getirilmiştir.

Değişiklik yapılan lisans yönetmelikleri ile ilgili detaylara aþaðýdaki linklerdeki föylerden ulaþabilirsiniz:

        DENİZCİLİK EKİPMANLARI DİREKTİFİ

MED Direktifi, denizcilik gemilerinde (savaş gemileri hariç) bordada kullanılacak olan tüm ekipmanlar ve malzemelerle ilgilidir. Bu Direktif telsiz iletişim ve navigasyon ekipmanları, montaj malzemeleri ve yangına karşı kullanılan ekipmanlarla ilgilidir.

 

Denizcilik ürünleri için uygulanan teknik düzenlemeler çok karmaşıktır, çünkü üç normatif Kurumu göz önüne almaktadır: SOLAS konvansiyonu, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) kararları ve EN Avrupa normları. 
rn96/98/CE Direktifi tek ürünler için başlangıç tip testlerini de içermektedir ve teknik kurallar sürekli olarak geliştiği için, bugün üç güncelleme halihazırda yayınlanmıştır ve teknik kurallar için referans Direktifi 2002/75/CE direktifidir.

 

Tanınan Kurum tarafından gerçekleştirilen denizcilik ürünleri Belgelendirmesi 93 /68/CE Direktifini uygulamaktadır ve bu Direktif eğer imalatçı herhangi bir dahili Kalite sistemi uygulamıyorsa her bir ürün serisi için başlangıç tip testlerini (Form B) ve denetim ziyaretlerini, eğer imalatçının bir onaylanmış üretim kontrol sistemi varsa ve imalatçı bir yetkili imalatçı veya yeniden satıcı ise periyodik denetim ziyaretlerini (form D veya E) ön görmektedir.

 

Aşağıdaki sektörler için MED Direktifi bilgilendirmesinin zamanlı bir şekilde yapılması beklenmektedir:
 • İtfaiyeci kaskları 
 • Yanmaz malzemeler 
 • Yangına dayanıklı kapılar 
 • Zemin kaplamaları 
 • Kumaşlar 
 • Duvar halıları 
 • Şilteler 
 • Arozözler 
 • Yangın hortumları 
 • Alevin ilerlemesini yavaşlatan malzemeler 
Denizcilik malzemeleri için kurumlara yapılacak bildirimler, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığının yetkisi dahilindedir.
 • Yangından koruma – yangın söndürücüler
 • Açık yüzey ve döşemeler
 • Kumaşlar, perde asılı tekstilleri
 • Döşemeli mobilya