CSI-Turkey

Haberler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans Yönetmeliklerinde Değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Lisans Yönetmeliklerinde değişiklik yaparak ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi belgesini zorunlu hale getirdi. 26.12.2014 tarihli ve 29217 sayýlý Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklerle, lisans sahiplerine 01.03.2016 dan itibaren Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akredite bir belgelendirme kuruluşundan ISO 27001 belgeli olma zorunluluğu getirilmiştir.

Değişiklik yapılan lisans yönetmelikleri ile ilgili detaylara aþaðýdaki linklerdeki föylerden ulaþabilirsiniz:

RAF ÖMRÜ ANALİZLERİ

Raf ömrü, bir gıdanın güvenliği ve kalitesi optimum şekilde korunarak, belirtilen depolama koşularında tutulabildiği sürenin uzunluğudur. Bir gıdanın raf ömrü, gıdanın üretildiği zaman başlar ve imalat süreci, ambalaj tipi, depolama koşulları ve ürün içeriği gibi birçok faktöre dayanır.

 

Raf ömrü testleri piyasaya ilk defa sürülecek ve/veya benzeri olmayan gıda maddelerinde öngörülen raf ömrü süresince depolama, taşıma, satış ve son kullanıcıdaki tüketim süreci de dahil olmak üzere fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kriterlerinde herhangi bir değişiklik olup olmayacağının belirlenmesi için yapılır. Bu testler kullanılan ambalajın yeterliliği hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlar. 

Raf ömrü gıdaların üzerinde nasıl belirtilir? 
Raf ömrü, tavsiye edilen tüketim tarihi veya son tüketim tarihi olarak gıda etiketi üzerinde belirtilir. 

Tavsiye edilen tüketim tarihi, bir gıda maddesinin kalitesini (örneğin lezzeti) en üst düzeyde korumasının makul olarak beklenebileceği sürenin uzunluğudur.  Tavsiye edilen tüketim tarihi bulunan gıdalara örnek olarak, konserve, kurutulmuş ve dondurulmuş gıdalar verilebilir.

Son tüketim tarihi, belirtilen saklama koşullarında depolanması kaydıyla, bir gıda maddesinin tüketim için güvenli olduğu sürenin uzunluğudur.  Dolayısıyla, bu gıdaların son tüketim tarihinden sonra kullanılması, gıda zehirlenmesi riskine yol açabilir. Son kullanma tarihi bulunan gıdalara örnek olarak soğutulmuş süt ürünleri, pişirilmiş etler ve hazır salatalar verilebilir.

Raf ömrü nasıl belirlenir? 
Raf ömrünü belirlemek ve ürünlerini buna göre etiketlemek, gıda imalatçılarının sorumluluğundadır. Buna, o raf ömrüne ulaşmak için gerekli olan depolama koşulları da dahildir; örneğin, ‘açıldıktan sonra buzdolabında saklayın’ibaresi

Raf ömrü genellikle gıdanın geliştirilmesi sırasında belirlenir. İmalatçı ilk olarak, gıdanın güvenliği ve/veya kalitesini etkileyen iç ve dış özellikleri belirler. Bu özellikler, kullanılan bileşenleri, imalat sürecini, ambalaj tipini (örneğin, vakumlu ambalaj veya bazen ürünün raf ömrünü uzatmak için kullanılan modifiye atmosfer paketleme) ve ürünün satışa sunulacağı depolama koşullarını içerir. Gerekli olduğunda, imalatçı, mikrobiyolojik numune alma ve analiz gibi farklı çalışmalar da yapabilir.  

Raf ömrü belirleme, imalatçının gıda güvenliği yönetimi sistemlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu sistemlerin düzenli incelemeleri kapsamında, imalatçı raf ömrünü doğrular. Bu işlem, ürünleri, üretim sahalarını veya üretim ekipmanını değiştirirken özellikle önemlidir.  

Raf Ömrü alanında gerçekleştirilen araştırma ve çalışmalar, dağıtılan gıda ürünleri için azami düzeyde sağlık ve güvenliği sağlayacak şekilde ve ambalajlama yönetimi ve tüketim bakımından önemli ekonomik tasarruflar getirecek şekilde yenileştirilmesine izin vermektedir. 

Raf ömrü çalışmaları   

  • Gıda ürünlerinin kalite bozulmasının değerlendirilmesi (hijyenik, duyusal, besinsel),
  • Gıda ürünleri için doğru son kullanma tarihi ve maksimum koruma zamanı aralığı (TMC) tespit edilmesi,
  • Gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini uzatmak veya azami koruma zaman aralığını artırmak amacıyla ambalajlamanın veya ambalajlama sisteminin geliştirilmesi (modifiye edilmiş ortam, hıfzıssıhha işlemlerinin etkinliği vs.),
  • Yenilikçi sistem gıda /ambalajlamanın tasarlanması ve optimizasyonu

için gerçekleştirilmektedir.

Gıda Maddelerinde Hızlandırılmış Raf Ömrü Testleri

Raf ömrü Testleri, “Gerçek Zamanlı ve Hızlandırılmış Yaşlandırma Testleri” olmak üzere iki şekilde uygulanır.

Gerçek zamanlı raf ömrü testinde ürün normal satış şartlarını sağlayan ortamda bekletilerek, üründe oluşabilecek fiziksel, mikrobiyolojik ve kimyasal değişimler izlenir. Dayanıklı tüketim malları kapsamına giren 1-2 yıl ve üzeri raf ömrüne sahip (konserve, bakliyat vb.) ürünlerde gerçek zamanlı raf ömrü testlerinin uygulanmasında zorluklarla karşılaşıldığından, günümüzde yaygın olarak matematiksel modellemelerden yararlanılan “Hızlandırılmış Raf Ömrü Testleri (Accelerated shelf-life tests)” uygulanmaktadır. 

Hızlandırılmış raf ömrü testlerinde gıda maddesi , normal satış ve tüketim şartlarının dışındaki sıcaklık ve nem içeren yapay ortamlarda bekletilerek gıdanın özelliğine bağlı olarak gerekli fiziksel, mikrobiyal ve kimyasal analizler yapılarak ürünün raf ömrü hakkında önceden bilgi sahibi olmamız sağlanır. 

Hızlandırılmış raf ömrü testlerine başlamadan önce ürünün içeriği, ambalajı ve fiziksel yapısı hakkında gerekli tüm bilgilere sahip olunmalı ve bilgiler üretici firma tarafından testi yapacak firmaya önceden bildirilmelidir. Raf ömrü testi yapılacak ürünlerde gıdanın su aktivitesi, bileşenleri, mikrobiyal florası, kimyasal yapısı ve ambalaj materyalinin özelliği, ambalajın açılmadan önce öngörülen veya hedeflenen raf ömrü süresi, depolama veya satış yerlerindeki çevresel koşullar (ışık, nem, sıcaklık) gibi parametreler belirlendikten sonra kaç derecede, hangi relatif nem koşullarında ne kadar süre ile hızlandırılmış teste tabi tutulması gerektiği belirlenir. 

Hızlandırılmış raf ömrü çalışmalarında ürünün cinsine göre belirlenen analiz parametrelerinin test sonuçlarında herhangi bir olumsuzluk ortaya çıkar ise öngörülen raf ömrü süresince ürünlerin stabilitesini koruyamayacağı anlaşılmalı ve üretici olarak gerek ürün içeriğinde gerekse ambalajında gerekli değişikliklere gidilmelidir.

Sonuç olarak, Hızlandırılmış Raf Ömrü Testleri üründe meydana gelebilecek olan olası problemlerin ortaya çıkmasını önlemek ve ürünün toplatılması, geri çağırılması gibi maddi ve manevi zararların önlenmesi için gerekli olan testlerdir. 

   n